KRS: 0000261716

Prosimy o wsparcie

Bank Santander konto nr

38 1090 1362 0000 0001 4711 5227

Darowizna poprzez PayPal

Kwota:

Darowizna poprzez DotPay

Kwota

Plakat Euro

Ministerstwo Sprawiedliwości >> Co nie działa lub źle działa >> w jakich kwestiach nie respektowane jest istniejące prawo

1. Ministerstwo Sprawiedliwości

>> Co nie działa lub źle działa >> w jakich kwestiach nie respektowane jest istniejące prawo >>
_______________________________________________________________________________

Zwyczajowo, w kręgach policji, prokuratury i sądownictwa, przestępstwa na zwierzętach uznawane są  jako czyny o małej szkodliwości społecznej

...  choć przecież każdy przejaw okrucieństwa jest ogromnie szkodliwy społecznie gdyż rozwija poczucie bezkarności wśród ludzi mających tendencje sadystyczne oraz wypacza psychikę dzieci i młodzieży; powoduje znieczulicę na cierpienie nie tylko zwierząt ale cierpienie w ogóle; utwierdza w przekonaniu, że nie ma nic złego w znęcaniu się nad inną istotą; powoduje brak zaufania społeczeństwa do organów wymiaru sprawiedliwości ...


a. Policja: Doniesienia o znęcaniu się (lub wręcz okrucieństwu) zostają ignorowane bądź bagatelizowane lub też nieuznawane jako przestępstwa. Funkcjonariusze nie chcą przyjąć zgłoszenia >> sprawdzić go >> zareagować. Zajmują się sprawami, które najpierw zgłoszone są do Prokuratury lecz tu najczęściej kończy się na stwierdzeniu „braku znamion czynu zakazanego”.

Policja sama z siebie nie korzysta z możliwości interwencji umożliwionej dzięki zapisowi art. 7 pkt 3 Ustawy o O.Z. Często też, zamiast pomóc, uniemożliwia organizacjom społecznym wykonanie interwencji z w/w art. 7 pkt 3.

b. Doniesienia do Prokuratury Rejonowej kończą się zazwyczaj na odmowie wszczęcia postępowania. Postępowanie wszczynane jest dopiero z odwołania. Potem sprawa przez jakiś czas „leży” w Prokuraturze lub jest „prowadzona” przez Policję pod nadzorem Prokuratury i najczęściej umarzane z powodu „braku znamion czynu zabronionego”.

c. Gdy sprawa o znęcanie trafia do Sądu (w przypadkach wyjątkowej wytrwałości organizacji społecznej); prowadzona jest praktycznie przez oskarżyciela lub oskarżycieli posiłkowych gdyż Prokurator Rejonowy prowadzący sprawę albo w ogóle nie przychodzi do Sądu albo za każdym razem przychodzi inny. W ten sposób Prokurator obecny w Sądzie nie może być zorientowany w prowadzonym postępowaniu i w rzeczywistości nie jest. Prokurator Rejonowy nie zadaje pytań w trakcie rozprawy. Działanie w prowadzonej rozprawie spada na oskarżyciela posiłkowego, który przecież nie jest prawnikiem tylko przedstawicielem organizacji społecznej i nie potrafi poradzić sobie z kruczkami prawnymi, szczególnie gdy oskarżony ma aktywnie działającego obrońcę.

Zaniedbania, nieprawidłowości prowadzonych procedur wynikają głównie z układów lokalnych (współzależności kumoterskich): Prokuratura >> Policja >> Gmina >>>> obywatel popełniający przestępstwo kryty przez lokalne urzędy.

Przedstawię konkretne przykłady skandalicznych zaniedbań i nieprawidłowych procedur Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich jak również Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki, dzięki czemu można tam bezkarnie znęcać się nad psami. Przedstawię również przykłady jawnego łamania prawa przez Wójta Gminy Kamieniec Z. co w ogóle nie przeszkadza Prokuratorowi Rejonowemu.

Sprawy łamania prawa dotyczącego zwierząt mogą posłużyć do rozprawienia się z układami lokalnymi gdyż władze terytorialne oraz organa ścigania bagatelizując je nie dbają o zabezpiecznie się; nie są ostrożne gdyż uważają, że sprawy te są tak błahe, że nikt nie będzie w nie wnikał. W sprawach ludzkich prawo również jest łamane ale nie jest to robione w tak jawny sposób; jest to robione ostrożniej, lepiej zakamuflowane. Można więc przeprowadzić akcję na przykładzie usadzenia Al Capone ... nie dał się złapać na morderstwach bo dobrze je kamuflował ... dał się jednak złapać na podatkach, sprawie mniejszej gdyż tam nie zadbał o zabezpieczenie.

Przeprowadzenie kontroli prowadzonych w jednostkach terytorialnych spraw z pewnością wykaże wiele nieprawidłowości, co pomoże wyczyścić układy lokalne doprowadzając tym samym do przywrócenia praworządności. Ukróci samowolę Prokuratorów Rejonowych w podejmowaniu decyzji, kierując się kumoterstwem, w jakich przypadkach przestępstwo ma być ścigane a w jakich nie. Ukróci to samowolę gminnych samorządów terytorialnych, gdzie Wójt czy Burmistrz decyduje, których przepisów prawnych ma ochotę przestrzegać, a które jawnie łamie ze względu na zależności towarzysko-rodzinne. Dodatkowym bodźcem do łamania prawa przez jednostki terytorialne jest przeświadczenie o bezkarności wynikającym z braku kontroli i rozliczania ich z ich działań oraz wrażenia o posiadaniu nieograniczonej władzy na swoim terenie.

Czas aby zrozumieli, że ich zadaniem jest służenie praworządności, służenie społeczeństwu a nie obracanie przepisów prawnych tak aby służyły ich interesom .............

Wyszczególnione problemy występują bardzo często lub są wręcz, zwyczajowo, ogólnie przyjęte. Nie oznacza to na szczęście, że problem dotyczy absolutnie wszystkich jednostek. Problemy przedstawione zostaną na konkretnych przykładach, głównie z powiatu Ząbkowice Śląskie.


 

3smigelski

(Elżbieta Smigielski

Asystent Społeczny Posła na Sejm RP, Jakuba Szulca

i Prezes Zarządu Fundacji Ochrony Zwierząt

i Ochrony Polskiego Dziedzictwa Przyrodniczego

„Mrunio”)