KRS: 0000261716

Prosimy o wsparcie

Bank Santander konto nr

38 1090 1362 0000 0001 4711 5227

Darowizna poprzez PayPal

Kwota:

Darowizna poprzez DotPay

Kwota

Plakat Euro

Sprawa sądowa o podpalenie Kuby

Komunikat w sprawie wyroku na sprawcy podpalenia psa Kuby

 • W dniu 15.1.2011 Fundacja “Mrunio” złożyła do Prokuratury Rejonowej w Kłodzku, zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa celowego podpalenia uwiązanego na łańcuchu psa Kubę, czyli czynu o szczególnym okrucieństwie.
 • Pismem z dnia 19.1.2011 Policja w Nowej Rudzie poinformowała Fundację, jako pokrzywdzonego o wszczęciu postępowania  “o znęcanie się nad zwierzęciem działając ze szczególnym okrucieństwem”.
 • Pomimo, że Fundacja miała nadany status pokrzywdzonego, będąc prawnym opiekunem Kuby;   została pominięta przy zawiadomieniu o terminie rozprawy; przez co nie mieliśmy możliwości uczestniczenia w rozprawie jako oskarżyciel posiłkowy.
 • Też tylko dzięki naszej dociekliwości (rozliczne pisma i telefony do Prokuratury i Sądu), w porę zorientowaliśmy się, że został wydany wyrok.  Na nasz wniosek doręczono nam odpis wyroku z uzasadnieniem (kara: 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu i 100 zł nawiązki).
 • Niezwłocznie została złożona apelacja, w której zarzuciliśmy nie tylko naruszenie prawa materialnego (niewspółmiernie niska kara) ale również naruszenie przepisów postępowania (pominięcie Fundacji jako oskarżyciela posiłkowego). 
 • W dniu 24.10.2011 otrzymaliśmy zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Kłodzku, że apelacja Fundacji, apelacja Prokuratora Rejonowego wraz z aktami sprawy, zostały przesłane do Sądu Okręgowego w Świdnicy.
 • W dniu 30.11.2011 odbyła się rozprawa odwoławcza, w której tym razem Fundacja Mrunio występowała w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
 • Sąd Okręgowy przychylił się do apelacji i uchylił w całości wyrok Sądu Rejonowego.  Głównym argumentem było naruszenie przepisów postępowania przez Sąd Rejonowy poprzez pominięcie Fundacji “Mrunio” jako oskarżyciela posiłkowego; drugim zaś niewspółmierna kara w stosunku do stopnia okrucieństwa czynu.
 • 23 kwietnia odbyła się kolejna sprawa przed Sądem Rejonowym w Kłodzku. Niestety oskarżony kompletnie zmienił zeznania i sprawa została przełożona na 4 czerwca gdyż Sędzia musi od nowa przesłuchać wszystkich świadków.
 • 4 czerwca odbyła się kolejna sprawa o podpalenie Kuby, przed Sądem Rejonowym w Kłodzku. Ponownie zostali przesłuchani świadkowie. Bezsprzecznie ustalono winę oskarżonego Ł.P. Poza tym winny przyznał się w końcu do podpalenia kojca z Kubusiem. Zapadł surowszy wyrok niż za pierwszym razem. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Szczegóły podamy gdy wyrok się uprawomocni.
 • 6 czerwca odbyło się posiedzenie przed Sądem Rejonowym w Kłodzku w celu rozpatrzenia złożonego przez fundację zażalenia na umorzenie, przez Prokuraturę Rejonową, dochodzenia w sprawie znęcania się nad Kubą i jego następcami przez ich właściciela W.W. Prezes fundacji Mrunio była obecna na posiedzeniu. Przedstawiła Sądowi materiał fotograficzny pokazujący okrutny sposób bytowania 4 psów W.W. Poza tym Prezes fundacji przedstawiła, przekonywującą Sąd, argumentację, że Prokuratura Rejonowa nie zbadała wszystkich aspektów sprawy i nie wzięła pod uwagę całokształtu przesłanej przez fundację dokumentacji. Sąd uznał zażalenie za zasadne, tak więc Prokuratura Rejonowa ponownie przeprowadzi śledztwo.