KRS: 0000261716

Prosimy o wsparcie

Bank Santander konto nr

38 1090 1362 0000 0001 4711 5227

Darowizna poprzez PayPal

Kwota:

Darowizna poprzez DotPay

Kwota

Plakat Euro

Uwolnijmy psy z łańcuchów

W Polsce jest 2478 gmin; 2.844.200 gospodarstw rolnych (dane z 2004 r.)

Zakładając, że każde gospodarstwo rolne ma przynajmniej jednego psa; zakładając, że 20% z tych psów trzymana jest w godnych warunkach (przypuszczalnie jest to estymacja wielce zawyżona); pozostaje nam rzesza conajmniej 2.500.000 ..... 2,5 miliona psów łańcuchowych: głodujących, żywionych pomyjami; trzęsących się z zimna w mrozy a mdlejących z upału i pragnienia latem; zżeranych żywcem przez pchły, pasożyty i kleszcze; poniewieranych i bitych. Ile z nich ginie rocznie pod ciosem siekiery ? Ile zamarza na śmierć ? Ile umiera z pragnienia, głodu czy też udaru słonecznego ? Ile zginęło w powodziach lub pożarach bo nie mogły ratować się ucieczką ?  .... Tego nie wiemy bo nikt nie robi takich statystyk. Mówi się: “pieskie życie”, “psi los”, “zdechł jak pies”, “traktowali go jak psa”,  “patrzy jak zbity pies”, “kopnął go jak psa”, .... ile w tych potocznych powiedzeniach jest gorzkiej prawdy !!! Ile za nimi kryje się cierpienia !!!

Możemy to zmienić. Możemy wspólnie domagać się polepszenia losu psów wiejskich.

Apeluję do sumień właścicieli psów !!!!

Traktujcie swych psich podopiecznych z szacunkiem na jaki zasługuje każda żywa istota; każde istnienie.

Apeluję do sumień policjantów, samorządowców, prokuratorów, sędziów !!!

Chrońcie zwierzęta, brońcie ich praw.

Apeluję do sumień wszystkich ludzi dobrej woli !!!

Nie przechodźcie obojętnie obok cierpiącego psa przykutego łańcuchem do dziurawej budy.

Sprawmy aby nasz kraj stał się wzorem humanitarnego traktowania zwierząt.

Pies odwieczny przyjaciel człowieka zniewolony przez człowieka i przykuty do łańcucha.

Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli – przeczytajcie i pomóżcie nam uwolnić psy z łańcuchów.

Człowiek oswajając psa wziął na siebie równocześnie obowiązek sprawowania nad nim odpowiedzialnej opieki a tym samym zaspokojenia wszystkich jego naturalnych potrzeb w ramach “Pięciu Wolności” :   

1. wolność od głodu i pragnienia;

2. wolność od strachu i niebezpieczeństw;

3. wolność od niewygód;

4. wolność wyrażania swych naturalnych zachowań;

5. wolność od bólu, obrażeń,  cierpienia i choroby.

Niestety ogromna rzesza psów traktowana jest niehumanitarny sposób, w sposób uwłaczający psiej godności, sprzeczny  z zasadą “Pięcu Wolności” a tym samym niezgodny z ogólnie pojętymi normami moralnymi.

“Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art 1.1 Ustawy o O.Z).

Pies tak samo jak człowiek odczuwa ból fizyczny; tak samo cierpi psychicznie. Różnica między psem a człowiekiem polega na tym, że pies posługuje się instynktem, człowiek zaś intelektem. Pies i człowiek mają inne sedno duchowe.

Pies przewyższa człowieka swą szlachetnością, zdolnością do bezwarunkowej miłości, wybaczania krzywdy, służenia bliskim z bezgranicznym oddaniem, bezinteresownością ... (PIES JEST TAKI Z REGUŁY ... CZŁOWIEK NIEKIEDY).

Ustawa o ochronie zwierząt zawiera zapisy:

o: “”humanitarnym traktowaniu zwierząt”” - rozumie się przez to traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i ..... “”

o: “”właściwych warunkach bytowania”” - rozumie się przez to zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku””

że: ““Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania””

że: ““Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności: używanie .... więzów .... zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji,  powodującej zbędny ból .....””

że: “”trzymanie zwierząt na uwięzi, która powoduje u nich .... cierpienie oraz nie zapewnia możliwości niezbędnego ruchu””

że: ““Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi .... umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała ....””.

W moim rozumieniu powyższe zapisy pozostają w sprzeczności z barbarzyńską praktyką trzymania psa na łańcuchu.